DANZA ELEMENTARI/MEDIE
-
michela
c/o Dojo shibumi

KARATE CORSO 1
-
roberto - sara - edoardo

KARATE CORSO 2
-
roberto

KARATE CORSO 3
-
roberto